Het uit vrijwilligers bestaande bestuur van LSM zorgt ervoor dat de doelstellingen van de stichting worden nagestreefd en de activiteiten op een goede manier worden uitgevoerd.


Het bestuur van LSM bestaat uit:

  • Voorzitter: Rayan Younis
  • Penningmeester: Saba Alhatra
  • Secretaris: Anouk van Vliet
  • Lid: Aaron Pereira
  • Lid: Suzaan Alkanbar