Het uit vrijwilligers bestaande bestuur van LSM zorgt ervoor dat de doelstellingen van de stichting worden nagestreefd en de activiteiten op een goede manier worden uitgevoerd.

Vertrouwenspersoon:

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor vrijwilligers, bestuurders, klanten of andere contacten van het LSM die vervelende ervaringen hebben in de samenwerking met elkaar of met het LSM.

Alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken is vertrouwelijk. Er wordt pas actie ondernomen met jouw toestemming.

De vertrouwenspersoon is geen lid van het bestuur.


Het bestuur van LSM bestaat uit:

  • Voorzitter: Rayan Younis
  • Penningmeester: Saba Alhatra
  • Secretaris: Suzan Alkanbar
  • Lid: Aaron Pereira
Boven: Suzan Alkanbar, Aaron Pereira
Beneden: Rayan Younis, Saba Alhatra

Vertrouwenspersoon:

Mevrouw Iris Katariina Jongejan

Email : vertrouwenspersoon@leidssteunloket.nl

Telefoon: 0633447689