2 december 2022 | Thematafel Klimaatcrisis |  19:30 tot 21:00

De klimaatcrisis verdrijft mensen van hun huis. Door extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en de stijgende zeespiegel worden plaatsen tijdelijk of voorgoed onbewoonbaar. Kom hierover met ons praten in Speeltuin Westerkwartier, ten Kate straat 10 A.

Vandaag al moeten er meer mensen vluchten ter gevolge van natuurrampen dan door conflict en geweld. Deze bevolkingsgroepen worden steeds kwetsbaarder bij gebrek aan bescherming. Klimaat Ontheemding vormt een bedreiging voor duurzame ontwikkelingen en versterkt de wereldwijde ongelijkheid. Wat doet de mens na een natuurramp veroorzaakt door een orkaan? Wat doet de mens als de watervoorziening door een blinde oorlog wegvalt? Hoe moet het debat over het klimaat en migratie verlopen?

Jan Peter Wiersema neemt ons in een presentatie mee “op reis” naar landen waar klimaatmigratie orde van de dag is geworden. Hij heeft een aantal jaren in Tanzania als vrijwilliger gewerkt voor een NGO dat zich richtte op duurzaam ondernemen. Tijdens sommige projecten heeft hij de gevolgen van klimaatverandering in Afrika direct meegemaakt.

Het wordt een avond waarin niet alleen een presentatie wordt gegeven, maar waar jullie ook zelf “aan de slag” zullen gaan. In een aantal klimaattafels gaan we vragen om een aantal stellingen met elkaar te bespreken en daar een korte presentatie over te geven. Want alleen samen kunnen we oplossingen vinden! Wees welkom en voel je vrij om je gedachten uit te komen uitwisselen onder het genot van een lekkere hapjes, drankjes en muziek.

12 december 2022 | Thematafel Vergrijzing Migranten

Het aantal ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond stijgt snel. Hierdoor neemt in deze groep de behoefte aan zorg en ondersteuning toe. Hierdoor Op organiseert het Leids Steunloket Migranten een informatieavond over (en voor) migranten met een migratieachtergrond in Speeltuin Westerkwartier, ten Kate straat 10 A

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beziet de zogenaamde ‘dubbele vergrijzing’. Er is een groot verband tussen wonen en gezondheid, dat wil zeggen: de stijging van het dubbel vergrijzen en de toename van de woningnood, betekent dat ouderen in het algemeen langer thuis blijven wonen. Ouderen met een migratieachtergrond zijn een snelgroeiende groep. Volgens het CBS telde Nederland begin 2017 in totaal 800.000 migranten van 55 jaar en ouder.

Walter Schrader is huisarts en rampenarts met 40 jaar ervaring in de Nederlandse gezondheidszorg, de Tropische Geneeskunde en de Rampenbestrijding. Hij is docent en gastdocent geweest aan verscheidene universiteiten in binnen- en buitenland, was hoofd van de afdeling Sociaal Medische Zorg Gemeente Rotterdam, adviseur Daklozenbeleid via de Gezondheidsraad en kreeg voor zijn werk verscheidene nationale en internationale onderscheidingen waaronder het ereburgerschap van Osiek (Polen), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Leids Persoon van het Jaar 2021. Hij heeft zich aangesloten bij het LSM als adviseur. Met de vele functies en de contacten in de gezondheidszorg en de politiek is hij een belangrijke adviseur en ondersteuner van het Leids Steunpunt Migranten.

Op deze avond gaat Rayan Younis van het Leids Steunloket Migranten het concept van de ouderen oase “activiteitencentrum voor ouderen” presenteren. Het belooft een interessante avond te worden en we nodigen iedereen van harte uit om samen van gedachten en ideeën te wisselen.