Migratie in Wetenschappelijk Onderzoek’ is een project dat ruimte biedt voor wetenschappelijk onderzoek naar migratie. Naast het ondersteunen van onderzoek wil LSM de kern van kwesties raken door op internationaal en nationaal niveau de besluitvorming op een positieve en idealistische manier te kunnen beïnvloeden.


Waarom?

De kwestie van migratie en diversiteit komt voort uit een enorme crisis die zich niet alleen op het internationale toneel afspeelt, maar ook één van belangrijkste thema’s in de Nederlandse samenleving vormt. De toename racisme en discriminatie afgezet tegen de toename van massamigratie zorgen ervoor dat thema’s als migratie en mensenrechten serieus op de politieke en maatschappelijke agenda van besluitvormers moeten staan.

Met wetenschappelijk onderzoek wil LSM niet op de grens van het ondersteunen van onderzoek blijven hangen, maar de kern van kwesties raken door op internationaal en nationaal niveau de besluitvorming op een positieve en idealistische manier te kunnen beïnvloeden. LSM kijkt naar migratieproblemen vanuit haar eigen perspectief, gevoel en vrije geluid. Dit geluid roept op tot een nieuw sociaal contract om wereldwijd een hervormingsproces te starten met betrekking tot migratie-issues.


Onderzoek naar verschillende perspectieven

LSM wil objectief onderzoek bevorderen naar de verschillende perspectieven van migratiekwesties. Deze perspectieven zijn bijvoorbeeld de relatie tussen migratie en beleidsvorming, de manier van de besluitvorming rondom de vluchtelingen en migranten, het normaliseren van migratie als begrip, evenals van het begrip allochtonen, vluchtelingen, asielzoekers, migranten en integratie. 

Andere mogelijke onderzoeksthema’s zijn:

De relatie van migratie met persoonlijke vrijheid, integratie, religie, armoede, ongelijkheid, racisme, arbeid, de internationale gemeenschap en de vluchtelingencrisis, politiek en de multiculturele samenleving. 


Hoe doen we dat?

Om onderzoek te stimuleren biedt LSM mogelijkheden tot informatievoorziening door middel van voorlichtingen en vertalingen (zowel tekstueel als cultureel) naar en van het Arabisch, Nederlands, Engels en Frans en mogelijk meer talen. Dit zal hopelijk zorgen voor een groter meerzijdig begrip en zodoende voor een overbrugging van de cultuurverschillen. 

LSM wil academisch onderzoek vanuit de Universiteit op de volgende manieren promoten: 

 • Het stimuleren van onderzoek door hoogleraren en PhD- kandidaten door middel van:
  • kennisdeling over de huidige migratieproblematiek
  • hulp bij vertalingen (zowel tekstueel als cultureel), 
  • de mogelijkheid om migranten/vrijwilligers/oprichters van LSM te interviewen over hun ervaringen met migratieproblematiek.
 • Het stimuleren van onderzoek door studenten van verscheidene relevante studies door middel van:
  • Studenten stimuleren vrijwilliger te worden van LSM, om zo ervaring uit eerste hand op te doen, meer inhoudelijke kennis over het migratieprobleem te krijgen en hun CV te verrijken.
  • Scriptieonderzoek: Studenten onderzoek laten doen door het afnemen van interviews met migranten/vrijwilligers/oprichters over ervaringen vanuit hun eigen perspectief. 
  • Stage (mbo/hbo): studenten kunnen voor een periode van 3 of 6 maanden stage lopen bij LSM.  Eén belangrijke onderdeel van de die stage is, aanwezig zijn bij de spreekuren waarbij cliënten van informatie en advies worden voorzien, worden doorverwezen of begeleiding krijgen. Daarnaast kunnen stagiairs meedenken over uitbreiding van het netwerk van LSM en de toekomst van migranten in Leiden e.o. en in de Nederlands samenleving.

Projectteam

Dit project wordt bijgestaan door vrijwilligers en studenten uit verschillende studierichtingen (rechten, politicologie, geschiedenis, psychologie, maatschappelijk werk, etc.). Zij werken, op vrijwillige basis, samen om wetenschappelijk onderzoek vanuit de universiteit te stimuleren en in goede banen te leiden.