Toestemmingsverklaring (AVG)Door gebruik te maken van de diensten van het LSM gaat u akkoord met de volgende verwerking van persoonsgegevens’.Stichting Leids Steunloket Migranten, gevestigd aan Middelstegracht 36 2321 TX Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Hierbij geef ik, Volledige naam:Geboortedatum:V-nummer /Bsn:de medewerker van de stichting Leids Steunloket Migranten, hij/zij te bereiken via leidssteunloketmigranten@gmail.com, toestemming om:• Mijn persoonsgegevens te verwerken door gebruik te maken van de diensten die het LSM aanbiedt en die te maken hebben met procesmatige contacten en het oplossen van de praktische en zakelijke problemen en/of omdat ik deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:a) Voor- en achternaam;b) Geboortedatum; c) Geboorteplaats; d) Adresgegevens; e) Telefoonnummer; f) E-mailadres;Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:a) Burgerservicenummer (BSN).Welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?• Stichting Leids Steunloket Migranten verwerkt uw persoonsgegevens voor de doelen: o U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. o U te kunnen hulpen met het formulier invullen, brief, klacht, bezwaar, beroep opstellen, doch die u zelf gaat indienen.o Verzenden van informatie, advies omdat u zelf aan ons gevraagd.o Verzenden van onze nieuwsbrief, en mededelingen.• Stichting Leids Steunloket Migranten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. • Stichting Leids Steunloket Migranten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: Voor- en achternaam - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens – Telefoonnummer, BSN.Bewaartermijn: Het Leids Steunloket Migranten bewaart uw gegevens gedurende de periode dat u actief gebruik maakt van onze dienstverlening. • Na het afronden van de dienstverlening bewaart het Leids steunloket migranten uw gegevens niet en worden deze verwijderd.• U bewaart uw gegevens in uw eigen USB stick, op uw eigen computer, en brieven op uw eigen dossier. • Stichting Leids Steunloket Migranten maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Leids Steunloket Migranten) tussen zit.• Stichting Leids Steunloket Migranten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.• U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of klacht/bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Leids Steunloket Migranten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (Dataportabiliteit). Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.• Het intrekken van mijn toestemming moet u schriftelijk indienen via post of naar bovengenoemd emailadres.• Al uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt binnen de stichting Leids steunloket migranten en voor de doelen waarover u bent geïnformeerd. Deze doelen zijn het invullen van een formulier, bezwaar, klacht, beroep, opstellen en zelf ben verantwoordelijk voor het opsturen en ontvangen.Datum en plaats: Naam: Handtekening:
Who we are
Our website address is: https://www.leidssteunloket.nl
What personal data we collect and why we collect it
Comments
When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.
An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.
Media
If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.
Contact forms
Cookies
If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.
If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.
When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.
If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.
Embedded content from other websites
Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.
These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.
Analytics
Who we share your data with
How long we retain your data
If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.
For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.
What rights you have over your data
If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.
Where we send your data
Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.