LSM biedt jonge migranten hulp bij het overbruggen van culturele verschillen door hen te begeleiden bij hun leerproces binnen het onderwijs.Dit doen we door een brug te slaan tussen het onderwijssysteem van het land van herkomst en het onderwijssysteem in Nederland.


Over het project

Kleine kinderen passen zich vaak makkelijk aan in een nieuwe situatie, maar jonge migranten tussen de 12 en 17 jaar hebben in hun land van oorsprong vaak al een leven opgebouwd dat ze moesten achterlaten. Ze moeten nieuwe regels leren, communiceren in een vreemde taal en moeten hun plek binnen de sociale groep weer vinden. Ze hebben daarnaast soms een deel van hun schooltijd gemist of worstelen met de verschillen tussen het schoolsysteem in Nederland en de manier van lesgeven in hun thuisland.

Het project Onderwijsbrug biedt deze jonge vluchtelingen en migranten hulp bij het overbruggen van de culturele verschillen binnen het onderwijs. Het gaat hierbij met name om jongeren waarbij het thuis onrustig is of waarvan de ouders de taal niet goed machtig zijn. Ons doel is om hen te begeleiden bij hun leerproces zodat ze kunnen deelnemen aan school zonder zich overweldigd te voelen, en hiermee hun zelfvertrouwen te vergroten. We concentreren ons voorlopig op de vakken wiskunde, Engels, Frans, Duits en Nederlands, maar hopen binnenkort ook hulp te bieden bij andere vakken.

Dit project is een initiatief van LSM en wordt uitgevoerd door vrijwilligers van LSM.


Werkwijze

  1. Jongeren of hun ouders kunnen zich online aanmelden.
  2. De mentor van LSM houdt een intakegesprek met de jongere om te kijken wat de wensen zijn en tegen welke moeilijkheden hij of zij tijdens het leerproces aanloopt. 
  3. De lessen staan momenteel gepland voor de dinsdag- of zondagmiddagen/avonden. We streven ernaar om bij het opstarten één of twee sessies per week aan te bieden en hopen op den duur om de capaciteit te vergroten.
  4. De aangeboden vakken zijn voorlopig: wiskunde, Engels, Frans, Duits en Nederlands.
  5. De lessen vinden plaats op een van de volgende locaties:
    • Middelstegracht 36, 2312TX, Leiden
    • Speeltuin Westerkwartier, Ten Katestraat 10-A, 2321 AW Leiden

De lessen vinden plaats met inachtneming van de coronamaatregelen.


Het gebruik van de leslocaties wordt mogelijk gemaakt door SOL.