Dit project heeft als doel het leerproces van jongere migranten in Nederland te bevorderen.We willen een brug bouwen tussen het oude onderwijssysteem van de jongere migranten en hun huidige onderwijssysteem in Nederland. We doen dit door te ondersteunen in het leerproces en in het onderwijs.


Waarom?

Kleine kinderen passen zich makkelijker aan terwijl jongeren tussen de 12 en 17 jaar vaak al een eigen leven hebben opgebouwd die ze moesten achterlaten. Nieuwe regels, communiceren in een vreemde taal en een nieuwe plek in de groep vinden zonder vrienden of vriendinnen die je steunen, zijn zomaar wat uitdagingen waar deze kinderen voor staan.

Bovenop de eerdergenoemde problemen komt nu ook nog eens het effect van de corona-maatregelen. Gezinsleden zijn getroffen door corona en er is geen ondersteuning voor de leerling beschikbaar; ouders zijn de Nederlandse taal niet machtig; of er zijn in huis geen gezinsleden beschikbaar die een leerling kunnen ondersteunen in dagelijkse werkzaamheden. Ook voor deze gezinnen willen we er zijn.


Wat doen we?

In dit project helpen we kinderen en adolescenten tussen 12 en 17 jaar, bij wie hun opleiding door migratie of vlucht is onderbroken, door ze thuis te maken in het Nederlandse schoolsysteem.

We focussen hierbij op gemiste schooljaren, de taalbarrière, en verschillen tussen de schoolsystemen en de manieren van lesgeven. Ons doel is om de jongeren te helpen tot een niveau waarop ze kunnen deelnemen aan school zonder zich overweldigd te voelen. Daarbij willen we hiermee ook hun zelfvertrouwen vergroten. Bovendien willen we samen met de ouders kijken of het wel goed gaat met het leerproces van de kinderen en adolescenten.

We concentreren ons voorlopig op het leren van wiskunde en de Engelse, Franse, Duitse en de Nederlandse taal.

Het project wordt uitgevoerd door internationale studenten en vrijwilligers van het LSM met uiteenlopende culturele- en opleidingsachtergronden.


Aanmelden

  1. Jongeren of hun ouders kunnen zich online aanmelden.
  2. De mentor van LSM houdt een intakegesprek met de jongere om te kijken wat de wensen zijn en tegen welke moeilijkheden hij of zij tijdens het leerproces aanloopt. 
  3. De lessen staan momenteel gepland voor de dinsdag- of zondagmiddagen/avonden. We streven ernaar om bij het opstarten één of twee sessies per week aan te bieden en hopen op den duur om de capaciteit te vergroten.
  4. De aangeboden vakken zijn voorlopig: wiskunde, Engels, Frans, Duits en Nederlands.
  5. De lessen vinden plaats op een van de volgende locaties:
    • Middelstegracht 36, 2312TX, Leiden
    • Speeltuin Westerkwartier, Ten Katestraat 10-A, 2321 AW Leiden

De lessen vinden plaats met inachtneming van de coronamaatregelen.


Het gebruik van de leslocaties wordt mogelijk gemaakt door SOL.