Om onze missie en visie te realiseren hebben wij verschillende projecten opgezet. We zijn actief op het gebied van integratie in Nederland en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar migratie.


Project Onderwijsbrug

LSM biedt jonge migranten hulp bij het overbruggen van culturele verschillen door hen te begeleiden bij hun leerproces binnen het onderwijs. Dit doen we door een brug te slaan tussen het onderwijssysteem van het land van herkomst van en het onderwijssysteem in Nederland. Hiermee streven we naar een positieve invloed op het leerproces van kinderen en jongeren. Lees meer


LSM: Migratie in wetenschappelijk onderzoek

Migratie in wetenschappelijk onderzoek is een project dat ruimte biedt voor wetenschappelijk onderzoek naar migratie. Eén van de doelen van LSM is een objectief onderzoek bevorderen naar de verschillende perspectieven van migratiekwesties. Deze perspectieven zijn bijvoorbeeld de relatie tussen migratie en beleidsvorming, de manier van de besluitvorming rondom de vluchtelingen en migranten, het normaliseren van migratie als begrip, evenals van het begrip allochtonen, vluchtelingen, asielzoekers, migranten en integratie. Lees meer