De uitdaging

Er wordt gewaarschuwd voor de hogere energieprijzen. Stijgende gasprijzen zorgen voor een hogere energierekening. Er is momenteel sprake van huishoudens met een laag inkomen in combinatie met hogere energierekeningen.

Energie helpdesk migranten is een uitbreidingsinitiatief van het inloopspreekuur door de stichting Leids Steunloket Migranten. Met dit project streeft het LSM ernaar om zo veel mogelijk verschillende groepen en meertalige migranten in Leiden te bereiken en te adviseren.


Het doel

We streven naar een energie helpdesk in diverse talen: naast Nederlands, Engels en Arabisch, kijken we verder naar het Frans, Perzisch, Turks, Tigrinya en nog veel meer.

Op basis van onze ervaring met de doelgroep, streven we er naar zo veel mogelijk groepen en meertalige migranten in Leiden te bereiken. Om beter zicht te krijgen op energiearmoede is het van belang niet alleen naar de betaalbaarheid van de energierekening te kijken, maar ook naar de kwaliteit van de woning en de mogelijkheden van bewoners om die te verduurzamen.

Bij de energie helpdesk migranten bieden onze vrijwilligers/ energiecoaches informatie, advies, doorverwijzing, begeleiding, bemiddeling met energiebedrijven, samenwerking met wijkambassadeurs en de bouwverenigingen in Leiden (Portaal, de Sleutels, Ons Doel) om afspraken te maken over energiebesparende mogelijkheden. Onze vrijwilligers (energiecoaches) komen bij mensen thuis en geven niet alleen tips en advies, maar brengen ook direct gratis kleine veranderingen aan in huis zoals het plaatsen van tochtstrippen en radiatorfolie.

Door middel van flyers in verschillende talen, gaat het LSM de informatie over de energie helpdesk verspreiden, zodat mensen ons makkelijker kunnen bereiken. De flyers worden in het Arabisch, Turks, Perzisch, Amhaars, Tigrinya, Engels, Spaans, Frans vertaalt en verspreidt. We streven ernaar iedere week 3 huisbezoeken af te leggen en hiermee de deelnemers te bereiken. Bovendien zijn we bezig met alle sociale mediakanalen zoals Facebook, Instagram en LinkedIn en ook de verdere ontwikkeling van onze website.


Criteria van de Energie helpdesk

Met dit project streeft het LSM ernaar dat er zo veel mogelijk migranten van verschillende volksgroepen kunnen worden bereikt.  Vluchtelingen, nieuwkomers, reguliere migranten, oudere migranten, jonge migrantengezinnen, student-migranten en zowel huurders als woningeigenaren. Met dit project wil het LSM de betrokkenheid van Leidse migranten bij de energietransitie stimuleren. Door meer informatie en vertaaldiensten aan te bieden, komt er een helderder beeld van de energietransitie bij de migranten in Leiden en dat levert een positiever effect en bewustzijn hiervan op. Er zal sprake zijn van opbouw van kennis en samenwerking met een kennispartner.


Ketenpartners

Onlangs heeft het LSM het netwerk uitgebreid waarbij een zeer nuttige samenwerking is aangegaan met verschillende Leidse organisaties zoals stichting BuZz Leiden, een Goede Buur, stichting Incluzio Leiden, het sociale wijkteam, stichting Leergeld, stichting Gilde SamenSpraak, het juridisch loket Leiden, vluchtelingenwerk Leiden, vereniging Speeltuin Westerkwartier, Stichting 2030, energie wijkambassadeurs (GaGoedLeiden) enzovoort. Armoede en klimaatverandering zijn serieuze problemen. Problemen waarmee we ook in Leiden te maken hebben. De oplossing voor het ene probleem kan bovendien het andere probleem vergroten. Dat mag niet gebeuren. We willen samenwerking om klimaatverandering tegen te gaan door terugdringing van de CO2-uitstoot en de overschakeling naar duurzame energie. Door het vertalen van het Nederlands naar het Arabisch, Turks en andere talen, zullen we een duidelijker beeld kunnen vormen over de energietransitie.

  • Er is een goed werkend netwerk met de wijkambassadeurs. Onze vrijwilligers kunnen een opleiding volgen via Hoom.nl zodat we een vast energiecoach team van het LSM kunnen opbouwen. Zij zullen gaan werken aan de opschaalbaarheid van dit initiatief en vormen positieve bijdragen aan duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit.
  • Doormiddel van deze helpdesk willen wij een referentiekader vormen en de energietransitie stimuleren voor alle migranten in Leiden.

De Meertalige Energiehelpdesk

Er wordt gewaarschuwd voor hogere energieprijzen. Stijgende gasprijzen zorgen voor een hogere energierekening. De meertalige energiehelpdesk helpt u met advies over besparen op uw energiekosten. We bieden gratis kleine maatregelen zoals tochtstrips, radiatorfolie, LED lampen. We helpen u graag met aanbrengen van de besparende materialen.

Hebt u een laag inkomen en hoge energiekosten? En ontving u nog geen energietoeslag? 
De meertalige energie helpdesk kan je helpen met de eenmalige energietoeslagen aanvraag.

De meertalige energie helpdesk is actief in twee locaties :

  • Inloopspreekuur :  U Kunt Iedere maandag vanaf 15:30 t/m 18:00 uur langskomen bij het huis van de buurt het gebouw Arubapad 2 Leiden.
  • Spreekuur op afspraak :  Op donderdag tussen 11:30 t/m 14:00 uur bij speeltuin westerkwartier Ten katestraat 10 A Leiden.
  • Spreekuur op afspraak : Op donderdag tussen 18:00 t/m 20:00 uur Bij speeltuin westerkwartier  Ten katestraat 10 A Leiden.

Wilt u meer weten over dit werk? Mail dan info@leidssteunloket.nl

Of bel: 0685887463/0633447689 via WhatsApp , Facebook, Instagram