Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze partners. Zo werken we nauw samen met verschillende welzijnsorganisaties en ontvangen we financiële steun van Fonds 1818 en het H.L. Druckerfonds. Hierdoor kunnen wij onze diensten gratis aanbieden, onze activiteiten en projecten uitvoeren en zo een belangrijke bijdrage blijven leveren aan een betere samenleving voor iedereen!


Organisaties


Fondsen