Tijdens het inloopspreekuur biedt Leids Steunloket Migranten laagdrempelige service en hulpverlening, waarbij cliënten informatie en advies krijgen, worden doorverwezen, of worden begeleid. Er zijn drie mogelijke communicatiekanalen met het inloopspreekuur: e-mail, telefoon en face to face afspraak (een afspraak vooraf is niet nodig).


Het inloopspreekuur

De hulp die we migranten bieden tijdens het spreekuur is met een brede blik waarbij we ons inspannen om de vragen of worstelingen van elke bezoeker te begrijpen in hun specifieke situatie. Na elk bezoek nemen we de tijd om de meest efficiënte oplossing voor hen te zoeken. De meeste migranten worstelen met stapels brieven, lopen tegen administratieve muren op of worstelen met eenzaamheid. In veel gevallen maken vertalingen van juridische begrippen en uitdrukkingen dan ook deel uit van het proces.

De onderwerpen die tijdens het inloopspreekuur aan de orde komen hebben vaak te maken met armoedeproblematiek, kwesties rond werkloosheid en de nadelen die migrantengroepen ondervinden op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden vaak vragen gesteld over de woningnood en ongezonde woonsituaties in woningen (bijv. gezinnen met 5 of 6 kinderen die in een te kleine flat wonen). Toenemende financiële problemen door prijsstijgingen, belastingen, ziektekostenverzekering en eigen risicoregelingen, snelle inschakeling van incassobureaus, strenge regels voor het aanvragen van uitkeringen, maar ook COVID-19 omstandigheden zijn hiervan de oorzaak.

Het inloopspreekuur fungeert ook als spiegel, die alle sociale, culturele, economische en politieke problemen in onze samenleving aan het licht brengt. LSM zal problemen en vertragingen of stagnaties, in welk deel van de samenleving dan ook, blijven signaleren en melden. Op die manier ondersteunt LSM niet alleen de migranten maar ook het algemene belang.

Door de uitgebreide sociaal/maatschappelijke juridische kennis die zij via medewerkers en vrijwilligers bezit, richt LSM zich op het centrum van het Leidse maatschappelijk leven. Dit betekent dat cliënten die moeite hebben met taal vaak worden doorverwezen naar het inloopspreekuur van onze stichting. Ook groepen met specifieke behoeften zoals ouderen of mensen met een beperking zijn welkom op het inloopspreekuur; mensen met een migrantenachtergrond die eenzaamheid ervaren kunnen bij LSM terecht voor een praatje of worden uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit, het team zal, naar behoefte, zoeken naar oplossingen om te helpen bij sociaal isolement of andere problemen.

Doelgroep

Wij zijn er voor alle migranten, asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerde migranten die in Nederland verblijven. Door de ruime ervaring van het uitgebreide LSM team is het inloopspreekuur een behulpzame en multiculturele omgeving waar mensen van alle achtergronden terecht kunnen.

Vrijwilligers

16 Enthousiaste en toegewijde vrijwilligers runnen het inloopspreekuur. Er is een grote diversiteit wat betreft opleiding, achtergrond, leeftijd, deskundigheid en taalvaardigheid. Veel cliënten van het inloopspreekuur beschikken nog niet over voldoende digitale vaardigheden om zelfstandig zaken te doen. Deze aanpak behoeft meer ondersteuning van en meer samenwerking met, andere organisaties in het Leidse sociale domein. LSM streeft naar een inloopspreekuur dat in verschillende talen kan functioneren, waaronder Nederlands, Engels, Arabisch, Spaans, Frans, Perzisch, Turks, Tigrinya, en Grieks. Wil je het inloopspreekuur steunen? Bekijk dan deze vacature en kom het team versterken.

Waar kunt u terecht?

Bent u een migrant en heeft u juridische of maatschappelijke problemen? Zijn de brieven van de overheid moeilijk te begrijpen? Heeft u hulp en begeleiding nodig bij uw asielprocedure, huisvesting, verzekeringen, uitkering of andere administratieve zaken? Het Leids Steunloket staat voor u klaar! Tijdens een van onze spreekuren zoeken we samen naar een oplossing.

Op ons inloopspreekuur kunt u zonder afspraak terecht.


Coronarichtlijnen (COVID-19)

Voor alle locaties houden wij ons aan de geldende richtlijnen van het RIVM:

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Max 3 personen per afspraak
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, griep of koorts

Het gebruik van de locaties Huis van de Buurt Het Gebouw mogelijk gemaakt door Incluzio Leiden.