Wie zijn wij?

Leids Steunloket Migranten, LSM, is een multiculturele non-profit organisatie die zich focust op de humanitaire en sociale hulp voor migranten, asielzoekers en vluchtelingen. Bij LSM bieden wij assistentie aan met betrekking tot wetgeving, verblijfsvergunningen, humanitaire zaken. Maar ook bieden wij informatie over het Nederlandse onderwijs en sociale, psychologische en medische hulp voor individuen of families die misschien begeleiding nodig hebben in schikkingsprocessen. Daarnaast stimuleren wij culturele uitwisseling door activiteiten te organiseren voor iedereen. Wij zijn er voor alle migranten die in Nederland leven: nieuwkomers, families, werknemers, studenten, asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerde immigranten.

Sinds onze oprichting in 2020 hebben we meer dan 100 vrijwilligers die zich bij ons aan hebben gesloten met verschillende achtergronden, zowel migranten als niet- migranten.


Waarom doen we het?

Bij LSM geloven wij dat een moderne en multiculturele samenleving een voortdurend en interactief proces is tussen verschillende culturen en mensen. Wij zien onszelf als onderdeel van een globale beweging die probeert een gezonde en autonome lokale gemeenschap op te bouwen, waar een vriendelijke dialoog en wederzijds respect de norm is, ongeacht nationaliteit, etniciteit, huidskleur of religie. Wij opereren vanuit de visie dat alle mensen samen een grote familie vormen en dat de aarde ons enige thuis is.

Wij bekijken migratieproblemen vanuit onze eigen perspectief. Wij willen een nieuwe sociale cohesie creëren en een nieuwe manier aanbieden om met migrantenproblemen om te gaan. Zowel lokaal als wereldwijd.
Onze expertise in de Arabische taal en cultuur geeft ons de mogelijkheid om een significant aantal migranten die in Nederland zijn komen wonen te ondersteunen; wij kunnen informatie en assistentie verstrekken in culturele vertaling voor Arabisch, maar ook de Nederlandse wetgeving, regels, gemeentelijke beslissingen en overige regelgeving uitleggen. Zo willen wij bijdragen aan wederzijds begrip en integratie.

Sinds wij begonnen is onze expertise verbreed: momenteel hebben we meer dan 100 vrijwilligers met verschillende achtergronden. Wij hebben de kennis in huis om te helpen en oplossingen aan te bieden voor grote en kleine problemen vanuit een individueel perspectief.

Veel nieuwkomers, ‘normale’ migranten (families, werkmigranten of studenten), asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteeerde immigranten in Nederland komen uit een oorlogsgebied in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Zij hebben vaak een moeilijke tijd achter de rug, denk aan oppressie, trauma, en sociaal isolement. In veel van hun oorspronkelijke landen heerst oorlog, is een dictatoriale of autoritair regime, zijn er politieke gevangenen, mensenrechten schendingen, martelingen, ontvoeringen en religieus politieke conflicten. Als gevolg hiervan leven veel van de mensen die asiel aanvragen in Nederland in onzekerheid naast vaak te worden geconfronteerd met juridische en financiële problemen.

Ook zien wij dat in Latijns-Amerika de sociale, politieke en economische problemen toenemen. Deze groep migranten willen wij graag ondersteuning bieden. Daarom kan bij LSM een consult ook in het Spaans worden gehouden, naast onze diverse andere mogelijkheden voor Spaanse sprekenden.

Wij streven naar een gezonde, vredige en eerlijke samenleving waar iedereen op kan komen voor zijn of haar rechten. Samen met onze partners proberen wij een humane en eerlijke oplossing voor de migrantenproblemen te vinden in Nederland. Het LSM neemt internationale mensenrechten, de Europese Conventie voor de rechten van de mens en de Nederlandse wetgeving daarbij als uitgangspunt. Deze rechten gelden ook voor vluchtelingen. Daarom vinden wij het van groot belang dat iedereen, en zeker nieuwkomers, een eerlijke gang naar de rechter kan vinden.


Hoe werken wij?

Bij het LSM geloven wij dat mensenrechten niet ophouden bij strikt juridische zaken. Om als migranten en vluchtelingen effectief gebruik te kunnen maken van deze rechten moeten zij hun weg leren vinden in de Nederlandse samenleving. Daarom vinden wij het belangrijk om hen te helpen integreren in de gemeenschap zodat zij zo snel mogelijk zelfredzaam zijn en er sprake is van een actieve sociale participatie. Het LSM heeft een organisatorisch team dat bestaat uit mensen met een combinatie van wettelijke kennis, verschillende culturele achtergronden en kennis van verschillende talen. Wij hopen zo een brug te vormen tussen de culturele achtergrond van de migranten en vluchtelingen en de regels en omgangsvormen in Nederland.  Wij spreken de relevante talen, zijn bekend met de achtergrond en verhalen van onze cliënten, en ook het culturele en wettelijke systeem in Nederland. Daarnaast hebben een wij een netwerk van organisaties en collectieven tot onze beschikking.


Wat doen wij?

Onze ‘Projecten’ tak richt zich op concrete probleemoplossing van onze cliënten. Wij geven juridische en sociale hulp tijdens onze inloopspreekuren, we geven bijles aan kinderen en helpen hen bij het maken van hun huiswerk. Ook zijn wij onderdeel van een onderzoekssamenwerking met de Universiteit Leiden om meer inzicht te krijgen in het leven van migranten. Wij bieden advies voor dagelijkse juridische issues die men tegenkomt, sociale en humanitaire diensten voor de korte termijn en advies bij problemen die eenmalige contracten en ondernemingsproblemen met zich mee kunnen brengen. Dit kan het volgende omvatten: een plek of dienst aanbieden, informatie geven of advies, een doorverwijzing regelen  voor cliënten. We kunnen daarnaast contact leggen met onze partners, andere organisaties en collectieven om een oplossing te vinden. Op deze manier proberen we uit te vinden welke problemen er spelen bij de groep waar wij ons op richten en de juiste hulp te vinden voor onze cliënten.

Onze activiteiten focussen zich op community building: het creëren van een diverse omgeving voor migranten, vrijwilligers en iedereen die geïnteresseerd is in onze organisatie. Wij hebben wekelijkse activiteiten, zoals eten en muziek in een multiculturele setting inclusief een vegan eetcafé en sociale catering. We zijn druk met het organiseren van meer activiteiten om onze visie te verwezenlijken om te leven als een grote familie.


We helpen door:

  • Informatie te vergaren en het zijn van een plek voor advies en ondersteuning voor status houders en migratnen. Bijvoorbeeld, vragen over het asielproces, schuldhulp en verscheidene sociale problemen.

  • Organiseren van informatieavonden over specifieke juridische onderwerpen, inclusief training, werkcondities en de arbeidsmarkt. Wij helpen migranten om hun weg in Nederland te vinden.

  • Wettelijke, sociale hulp en support te bieden met individuele asielprocedures voor mensen met of zonder residentie vergunning. Ook hulp met normale residentie vergunningshouders die naar Nederland zijn gekomen met een MVV entree visum.

  • Informatie over en vertalingen van de relevante Nederlandse wetgeving, regels, gemeentelijke bevelen en regulaties in andere talen.

  • Hulp met culturele vragen en conflicten. Ons team is een multicultureel en bedreven in het Nederlands, Engels, Arabisch, Frans, Spaans, Chinees, Perzisch, Turks, Amhaars en Russisch; Wij kunnen daarom de culturele, sociale en politieke achtergrond van onze cliënten en hun interactie in de Nederlandse samenleving begrijpen. Daartoe kunnen wij de culturele, maatschappelijke en juridische begrippen en uitdrukkingen ‘vertalen’ in een voor hen begrijpelijke taal.

  • Culturele verschillen overbruggen door vertalingen en culturele informatie te verstrekken aan partnerorganisaties in Leiden en omstreken. Ook door het organiseren van sociaal culturele bijeenkomsten, eetcafés en artistieke activiteiten.

  • Organiseren van meertalige informatieavonden voor organisaties die te maken hebben met migrantendoelgroepen in Leiden en omgeving.

  • Hulp aan jongere migranten bij hun schoolwerk en de moeilijkheden die zij kunnen ondervinden door de taalbarrière, gemiste schooljaren, of ouders die niet bekend zijn met het Nederlandse schoolsysteem.