Kom mee handen ineen slaan om een vredige, menselijke view te vinden voor de immigratievraagstukken.


Over Ons

Het Leids steunloket migranten is een multiculturele, humanitaire, sociale organisatie, die antwoord geeft op vragen op het gebied van de vreemdelingenwetgeving, materiële rechtspositie, humanitaire praktisch juridische sociale kwesties en maatschappelijke en medische ondersteuning. Wij richten ons op nieuwkomers, vluchtelingen, reguliere migranten (gezinsvormers, arbeidsmigranten, gezinsmigranten of studie migranten) en ongedocumenteerde asielzoekers. Het Leids steunloket migranten is een non-profit instelling, biedt gratis dienst en heeft speciale aandacht voor Arabischtalige statushouders of migranten.

De stichting Leids steunloket migranten werkt op twee terreinen: Enerzijds werken we aan dagelijkse juridische, maatschappelijke, humanitaire dienstverlening die meestal van doen heeft met kortstondige, eenmalige contacten en het oplossen van de praktische en zakelijke problemen.

Anderzijds werken we aan juridische en maatschappelijke hulpverlening- vraagstukken die te maken hebben met procesmatige contacten.

We helpen door

  • Het inwinnen van informatie en het fungeren als adviespunt en spreekuur voor statushouders en migranten. Bijvoorbeeld: Vragen m.b.t de asielprocedure, schuldhulpverlening en de diversie maatschappelijk vragenstukken.
  • Het organiseren van informatieavonden over bepaalde juridische vraagstukken, Juridische, maatschappelijk begeleiding , Voorlichting en het vertalen diensten.

Interesse?

Bekijk onze vacatures in ons actueel vacatureoverzicht. Voor vragen kan er contact opgenomen via info@leidssteunloket.nl.