Samen als een menselijk gezin

Wie zijn we?

Het Leids Steunloket Migranten (LSM) is een multiculturele, humanitaire, sociale organisatie, die antwoord geeft op vragen op het gebied van de vreemdelingenwetgeving, materiële rechtspositie, humanitaire praktisch juridische sociale kwesties en maatschappelijke en medische ondersteuning. Wij richten ons op nieuwkomers, vluchtelingen, reguliere migranten (gezinsvormers, arbeidsmigranten, gezinsmigranten of studie migranten) en ongedocumenteerde asielzoekers.

LSM is een non-profit instelling, die haar diensten gratis aanbiedt. We streven naar een hulp en dienstverlening in diverse talen: naast Nederlands, Engels en Arabisch, kijken we verder naar het Frans, Perzisch, Turks, Tigrinya, en nog veel meer.

Met haar doelstelling en activiteiten streeft LSM ernaar om het algemeen belang van onze samenleving te dienen. De stichting LSM vervult deze rol op basis van een combinatie van juridische kennis, culturele bagage en beheersing van diverse talen van en door haar medewerkers.


Waarom doen we het?

Het Leids Steunloket Migranten gelooft dat de moderne insteek van een multiculturele samenleving een interactief proces tussen verschillende culturen en mensen moet zijn. Wij zien onszelf als onderdeel van een wereldwijde beweging om gezonde, autonome en lokale gemeenschappen op te bouwen. Hierin is de vreedzame dialoog en wederzijds respect de norm voor alle mensen ongeacht onze herkomst, kleur, religie of ons ras. Onze visie is “Samen als een menselijk gezin”. Het is duidelijker dan ooit dat we één grote familie vormen en dat de aarde ons enige thuis is.

Wij kijken naar migratie problemen vanuit ons eigen perspectief, gevoel en vrije stem. Deze stem roept op tot een nieuw sociaal contract om wereldwijd een hervormingsproces te starten met betrekking tot migratie issues.

Wij zijn ervaringsdeskundigen in de Arabisch taal en cultuur en werken aan wederzijds begrip en integratie. Dit doen wij door middel van voorlichting en het cultureel vertalen van de betreffende Nederlandse wetgeving, regels, gemeentelijke beschikkingen en voorschriften naar het Arabisch en vice versa.

Ook streven we  naar een vertalingen in diverse talen: naast Nederlands, Engels en Arabisch, kijken we verder naar het Frans, Perzisch, Turks, Tigrinya, Amharic, Russisch  en nog veel meer.

 • Het overgrote deel van de vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerde asielzoekers in Nederland komt uit oorlogsgebieden in het Midden-Oosten en Noord Afrika. Deze mensen hebben zware tijden achter de rug, bijvoorbeeld onderdrukking, trauma’s en maatschappelijke isolatie. Ook reguliere migranten zoals (Verblijf bij partner verblijfsvergunning) krijgen geen enkele vorm van begeleiding of aandacht.
 • Veel vluchtelingen die in Nederland bescherming aanvragen leven met een gevoel van onzekerheid en verkeren vaak in juridische, maatschappelijk en financiële problemen.
 • LSM streeft naar een gezonde, vreedzame en rechtvaardige samenleving waarin iedereen voor zijn rechten kan opkomen. Samen met partnerorganisaties probeert de stichting LSM een menselijke, rechtvaardige oplossing voor de migranten vraagstukken in Nederland te bereiken.

Wat doen we?

De stichting Leids Steunloket Migranten werkt op twee terreinen.

 • Enerzijds werken we aan dagelijkse juridische, maatschappelijke, humanitaire dienstverlening die meestal van doen heeft met kortstondige, eenmalige contacten en het oplossen van de praktische en zakelijke problemen. Daarbij kan worden gedacht aan het aanbieden van een voorziening of het geven van informatie of advies, doorverwijzing, en in afstemming met de klant kunnen we contact opnemen met ketenpartners, andere organisaties en collectieven om een oplossing te vinden.
 • Anderzijds werken we aan juridische en maatschappelijke hulpverlening- vraagstukken die te maken hebben met procesmatige contacten. We proberen er achter te komen wat de problemen zijn van onze doelgroep om zo de juiste hulp te kunnen vinden voor onze klanten.

We helpen door:

 • Het inwinnen van informatie en het fungeren als adviespunt en spreekuur voor statushouders en migranten.
 • Het organiseren van informatieavonden over bepaalde juridische vraagstukken, ook over opleiding, werkomstandigheden en arbeidsmarkt. Voor nieuwkomers is het belangrijk om zo snel mogelijk de weg te vinden in de Nederlandse maatschappij.
 • Juridische, maatschappelijk begeleiding en ondersteuning bij individuele asielprocedures voor mensen met of zonder verblijfsvergunning. Ook de procedures voor de reguliere verblijfsvergunninghouders die middels een MVV- inreis visum naar Nederland zijn gekomen.
 • Voorlichting en het vertalen naar het Arabisch (of mogelijk andere vreemde talen) van de betreffende Nederlandse wetgeving, regels, gemeentelijke beschikkingen en voorschriften.
 • Het vertalen van diverse talen:  het Arabisch, Engels, Frans, chinees,  Perzisch, Turks, Amharic, Russisch, Spaans  en nog veel meer naar het Nederlands van bepaalde, culturele, sociale, en juridische begrippen en uitdrukkingen.
 • Het overbruggen van culturele verschillen door vertalingen en culturele voorlichting aan de ketenpartners-organisaties in Leiden en omstreken.
 • Ook door het organiseren van sociale culturele bijeenkomsten, eet café en artistieke activiteiten.
 • Het organiseren van Diverse talige informatieavonden voor de organisaties die te maken hebben met migranten doelgroepen in Leiden en omgeving.

Wil je bij een van onze activiteiten aan de slag als vrijwilliger? Neem dan een kijkje bij onze vacatures en zie hoe jij kunt helpen!